Regulamin i polityka prywatności – KORONET

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.koro.net.pl.

 

 1. Definicje
  1. Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
   • Klient (Kupujący, Konsument) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
   • Sklep internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.koro.net.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
   • Sprzedający – Sprzedającym jest firma KORONET Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Brzeska 120, o numerach: NIP: 821-268-09-95, KRS: 0000992332, REGON: 523278070.
   • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
   • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
   • Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
   • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   • Strony – Sprzedawca i Kupujący.
   • Formularz zamówienia – formularz wypełniany przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, aby zamówienie mogło zostać poprawnie zrealizowane
 2. Postanowienia ogólne świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.koro.net.pl
  2. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron sklepu internetowego www.koro.net.pl, a zwłaszcza przed złożeniem zamówienia kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
  3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.koro.net.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
  4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.koro.net.pl zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  5. Zawartość stron sklepu internetowego www.koro.net.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
  6. W celu skorzystania ze stron sklepu internetowego www.koro.net.pl kupujący powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z zainstalowanym oprogramowaniem, umożliwiającym przeglądanie stron internetowych.
  7. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.koro.net.pl są przykładowe i służą wyłącznie do prezentacji. Opisy i zdjęcia umieszczane pod poszczególnymi towarami pochodzą od Sprzedającego.
 3. Składanie zamówień
  1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie oraz drogą mailową.
  2. Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać przez cały rok 24 godziny na dobę. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub poprzez kontakt e-mailowy jest możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach podanych na stronie internetowej sklepu.
  3. Zamówienie jest skuteczne w wypadku, gdy zamawiający prawidłowo wypełni wszystkie pola z formularza zamówienia, w tym dane kontaktowe: dokładny adres, na który ma zostać wysłany zakupiony towar, numer kontaktowy telefonu oraz adres e-mail.
  4. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, sprzedający skontaktuje się z kupującym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z kupującym, sprzedawca ma prawo do anulowania transakcji.
  5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie gdy klient po uzupełnieniu danych, wybraniu metody płatności i dostawy oraz akceptacji regulaminu i zgody w formularzu zamówienia kliknie w przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” . Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z firmą KORONET Marta Zalewska umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Koszty i termin wysyłki
  1. Ceny podane na stronie nie uwzględniają kosztów wysyłki towaru. Informacja o kosztach wysyłki znajduje się pod formularzem, który wypełnia kupujący w celu złożenia zamówienia. Kosztami wysyłki towaru obciążany jest kupujący.
  2. Brak informacji o kosztach dostawy jest równoznaczny z faktem, że koszty wysyłki pokrywa sprzedający.
  3. Koszt wysyłki zależny jest od gabarytów i sposobu pakowania zamawianego towaru. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu, podany przez telefon lub drogą mailową. Sprzedający ma obowiązek o niezwłocznym poinformowaniu w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, który uniemożliwia wysyłkę towaru lub może ją opóźnić.
  5. Sprzedający dopuszcza możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów przez kupującego.
  6. Przesyłka wysyłana jest w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w dni robocze. W przypadku wyboru innej opcji płatności za pośrednictwem przelewu lub systemu Przelewy24 towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
  7. Sprzedający realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki wówczas powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera, w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić Sprzedającego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany na stronie Internetowej www.koro.net.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
 5. Płatność
  1. Oferowane produkty w sklepie internetowym www.koro.net.pl posiadają cenę netto oraz brutto (powiększoną o wartość podatku VAT 23%).
  2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN)
  3. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty:
   • przelewem na wskazany numer konta: PLN 07 1020 4476 0000 8902 0389 6222
   • płatnością poprzez system Przelewy24
   • przy odbiorze towaru (przy płatności nieprzekraczającej kwoty 15 000 PLN brutto)
  4. Na każdy zamówiony towar wystawiana jest imienna faktura VAT lub paragon.
  5. Faktura VAT lub paragon dołączane są do zamówionego towaru.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone czasowo i przysługuje one przez 14 dni zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu przyjęcia towaru przez kupującego.
  3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną.
  4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach:
   • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
   • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy:
   • sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostawy do kupującego.
   • sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do momentu otrzymania z powrotem zamówionego Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru.
   • obowiązkiem kupującego jest niezwłoczne odesłanie Towaru w terminie nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
   • klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
   • sprzedający dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez kupującego nr konta bankowego.
  7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem nadanych przez Kupującego.
 7. Warunki reklamacji
  1. Niezgodności towaru z zamówieniem należy zgłosić nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki
  2. Gwarancja na towar udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu
  3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona przez formularz online znajdujący się na stronie internetowej: www.koro.net.pl lub bezpośrednio swojemu Doradcy Techniczno-Handlowemu
  4. Przesyłka zawierająca towar reklamacyjny powinna być przesłana na adres Producenta: ul. Brzeska 120 08-110 Siedlce
  5. Do przesyłki musi być dołączona kopia dokumentów potwierdzających zakup oraz na kartonie napisany numer reklamacji ( RMA). Nie spełnienie tych wymogów będzie skutkowało znacznym wydłużeniem czasu reklamacji lub brakiem jej rozpatrzenia
  6. W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu u Dystrybutora, reklamację należy złożyć w miejscu, w którym dokonano zakupu. Dystrybutor jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Producenta.
  7. Czas rozpatrzenia reklamacji – 14 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia kompletnej przesyłki ( razem z odpowiednimi dokumentami) do Producenta
  8. W przypadku odesłania towaru do Producenta w celu naprawy ( np. piła pękła poza zgrzewem) Klient zobowiązany jest do odesłania uszkodzonego towaru z odpowiednią informacją na swój koszt. Usługa ta jest odpłatna.
  9. Producent może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji
  10. W przypadku uznania reklamacji Producent naprawia lub wymienia uszkodzony produkt i dostarcza go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku odrzucenia reklamacji, Reklamujący może w ciągu 30 dni odebrać produkt; W przypadku nieodebrania reklamowanego produktu w wyznaczonym terminie tj. 30 dni, Producent złomuje reklamowany produkt.

Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadkach, gdy:

 1. Produkt używany był w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 2. Miała miejsce ingerencja w produkt włącznie z próbą naprawy
 3. Produkt został uszkodzony mechanicznie ( np. upadek, uderzenie)
 4. Uszkodzenie produktu nastąpiło w wyniku czynników zewnętrznych, np. poprzez zanieczyszczenie, użytkowanie w nieodpowiednich warunkach, a także, jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło z winy użytkownika (np. piły nie zostały poddane procesowi docierania itp.)
 5. Produkt był używany mimo zaistnienia usterki
 6. Piła posiada mikropęknięcia

Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować obciążeniem klienta kosztami obsługi reklamacji.

 

 1. Dane osobowe
  1. Administratorem baz danych osobowych przekazanych przez kupujących w związku z zakupami jest Sprzedający.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji celów umowy sprzedaży, w związku z tym mogą zostać przekazane do podmiotów odpowiedzialnym za dostawę towarów.
 2. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.koro.net.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego oraz składania Zamówień.
  4. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 02.06.2021

 

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Stefana Okrzei 17A, NIP 821-156-70-50, tel. 609-939-102, e-mail: dane@cormak.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestanie przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do należytego wykonania umowy. Nie podanie danych skutkować będzie niemożnością zrealizowania wybranej przez Państwa usługi.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcom danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Inspektorem Ochrony Danych w KORONET Marta Zalewska z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Stefana Okrzei 17A, NIP 821-156-70-50, jest Pani Ewa Zalewska e-mail: zgoda@koro.net.pl
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy.

Wyłączny dystrybutor na rynek polski