Ściernice

Ściernice korundowe

Kategoria:

Ściernice płaskie o spoiwie żywicznym do ostrzenia pił do drewna: taśmowych, ramowych, tarczowych.

Ściernice płaskie o spoiwie żywicznym  do ostrzenia tartacznych pił do drewna: taśmowych, ramowych i tarczowych oraz innych pił z prędkością do 50 m/s przy użyciu specjalistycznych ostrzarek

Zalety zastosowania ściernicy korundowej:
1. Wyeliminowanie przypaleń na powierzchniach ostrzonych powodujących mikropęknięcia
2. Mniejsza chropowatość na powierzchni ostrzonych zębów
3. Niższe koszty eksploatacji pił taśmowych i trakowych

Wyłączny dystrybutor na rynek polski