PL

Typowe defekty ostrzy pił taśmowych i ich możliwe przyczyny

Duże, równomierne zużycie na czubkach i w rogach zębów

Gładkie zużycie zębów na czubkach i w rogach, bądź zaokrąglenie set teeth.

img

Możliwa przyczyna:

 • Nieodpowiednia procedura dotarcia.
  Rozwiązanie: Dotrzyj taśmę na ok 500cm2 powierzchni przy 70% normalnej szybkości cięcia i 50% posuwu (patrz: tabele na końcu tego przewodnika).
 • Zbyt duża szybkość cięcia dla typu ciętego materiału. Powoduje to wysoką temperaturę czubków zębów, co zwiększa szybkość zużycia taśmy.
  Rozwiązanie: Sprawdź w tabeli, jak dokładnie dopasować szybkość cięcia.
 • Mały posuw powoduje, że zęby ocierają się o materiał, zamiast w niego wchodzić. Jest to najczęściej spotykane w materiałach work hardened, jak stal nierdzewna albo stale narzędziowe.
  Rozwiązanie: Sprawdź w tabeli dokładny posuw i szybkość cięcia. WAŻNE: Stal nierdzewną tnij zawsze piłą o dodatnim kącie nachylenia zębów! Twarde materiały cięte, jak „flame cut edge” albo materiały ścierne, jak „kompozyty umacniane włóknami”
 • Niewystarczająca ilość chłodziwa, spowodowana przez niewystarczającą objętość, częstość dolewania i/albo nieodpowiednią aplikację.
  Rozwiązanie: Sprawdź ilość chłodziwa przy pomocy refraktometru. Zagwarantuj wystarczające chłodzenie.

Zużycie po obu stronach zębów

Boki zębów po obu stronach taśmy tnącej są widocznie zużyte.

img

Możliwa przyczyna:

 • Zepsute, zużyte albo nieobecne prowadnice wspierające, przez co zęby dotykają bocznych kostek prowadzących.
  Rozwiązanie: Wymień kostki prowadzące
 • Boczne kostki prowadzące nieodpowiednie dla szerokości taśmy tnącej.
  Rozwiązanie: Wymień kostki prowadzące
 • Wyciąganie taśmy z materiału przed zakończeniem cięcia.
  Rozwiązanie: Unikaj tego

Zużycie po jednej stronie zębów

Silne zużycie widać tylko po jednej stronie zębów. Wskutek tego cięcie nie jest równoległe.

img

Możliwa przyczyna:

 • Zużyty kołnierz koła, przez co bok zębów dotyka powierzchni koła; możliwe nieodpowiednie ustawienie koła bez wieńca.
  Rozwiązanie: Wyreguluj wspierające kostki prowadzące
 • Obluzowane albo nieodpowiednio ustawione boczne kostki prowadzące
  Rozwiązanie: Wyreguluj boczne kostki prowadzące!
 • Ostrze nie jest równoległe do rzazu
  Rozwiązanie: Wyreguluj boczną kostkę prowadzącą
 • Ostrze ociera się o ciętą powierzchnię, kiedy głowica urządzenia zawraca zęby ocierają się o część urządzenia, np. o podstawę szczotki, osłony itp.
  Rozwiązanie: Zajmij się konserwacją urządzenia!

 

Zęby wyszczerbione albo połamane

Nierównomiernie rozłożone złamania na końcówkach i w rogach zębów

img

Możliwa przyczyna:

 • Nieodpowiednia procedura dotarcia
  Rozwiązanie: Dotrzyj taśmę na powierzchni ok 500cm2 materiału ciętego przy 70% normalnej szybkości taśmy i 50% posuwu (patrz: tabele na końcu tego przewodnika).
 • Nieodpowiednie ostrze dla ciętego materiału. Uszkodzenie robocze powstałe wskutek nieodpowiedniego otwarcia albo pogiętej taśmy
  Rozwiązanie: Zdejmij osłonę zębów dopiero po instalacji ostrza na urządzeniu
 • Nieodpowiednie umiejscowienie albo zaciśnięcie materiału
  Rozwiązanie: Trzymaj się instrukcji zaciskania materiału
 • Nadmierna szybkość albo nacisk posuwu
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów cięcia.

 

Odbarwienie się czubków zębów wskutek nadmiernego ciepła wynikającego z tarcia

Powierzchnia czubków zębów jest odbarwiona wskutek nadmiernego rozgrzania wynikającego z tarcia podczas użycia.

img

Możliwa przyczyna:

 • Nieodpowiednia ilość chłodziwa (zbyt niski poziom, zbyt rzadkie dolewanie i/lub nieodpowiednia aplikacja)
  Rozwiązanie: Sprawdź poziom chłodziwa przy pomocy refraktometru. Upewnij się, że poziom chłodziwa jest wystarczający.
 • Nadmierna szybkość taśmy tnącej
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów
 • Nieodpowiednia szybkość posuwu
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów

 

Ubytki w zębach

Część albo części zębów wyłamane z taśmy.

img

Możliwa przyczyna:

 • Nieodpowiednia procedura dotarcia albo jej brak
  Rozwiązanie: Dotrzyj taśmę na powierzchni ok 500cm2 materiału ciętego przy 70% normalnej szybkości taśmy i 50% posuwu (patrz: tabele na końcu tego przewodnika).
 • Zużyta, brakująca albo nieodpowiednio zainstalowana szczotka do wiórów
  Rozwiązanie: Dopasuj albo wymień szczotkę
 • Nadmierna szybkość albo nacisk posuwu
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów
 • Ruch albo wibracja ciętego materiału
  Rozwiązanie: Sprawdź jednostkę zaciskania
 • Nieodpowiednie pozycjonowanie ciętego materiału
  Rozwiązanie: Sprawdź jednostkę zaciskania
 • Niewystarczająca ilość chłodziwa
  Rozwiązanie: Sprawdź poziom chłodziwa przy pomocy refraktometru. Upewnij się, że poziom chłodziwa jest wystarczający.
 • Materiał jest miejscami twardszy. Podziałka nieodpowiednia dla przekroju ciętego materiału
  Rozwiązanie: Patrz tabela doboru ilości zębów na cal
 • Szybkość taśmy zbyt niska dla rodzaju ciętego materiału
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów

 

Wióry wtopione w końce zębów

Wysoka temperatura albo ciśnienie powstające podczas cięcia wtapia wióry w końce i brzegi zębów piły. Często dzieje się tak przy cięciu aluminium z prędkością mniejszą niż 300m/min.
Ważne: Tnąc aluminium, zawsze pracuj z piłą, której zęby mają dodatni kąt nachylenia. Kąt zerowy prawdopodobnie doprowadzi do wtapiania się wiórów w zęby piły.

img

Możliwa przyczyna:

 • Niewystarczająca ilość chłodziwa, spowodowana przez niewystarczającą objętość, częstość dolewania i/albo nieodpowiednią aplikację.
  Rozwiązanie: Sprawdź ilość chłodziwa przy pomocy refraktometru. Zagwarantuj wystarczające chłodzenie.
 • Zużyta, niepoprawnie zainstalowana albo niezainstalowana w ogóle szczotka do wiórów.
  Rozwiązanie: Wyreguluj albo wymień szczotkę.
 • Nieodpowiedni (nadmierny) posuw i/lub nieodpowiednia (zbyt niska) szybkość ostrza.
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów.

Rowki między zębami zapychają się materiałem

Rowki zapchały się ciętym materiałem.

img

Możliwa przyczyna:

 • Zbyt mała podziałka – zbyt mała pojemność rowka.
  Rozwiązanie: Wybierz odpowiednią podziałkę albo skorzystaj z tabeli doboru ilości zębów na cal w katalogu Roentgen.
 • Nadmierny posuw, skutkujący zbyt dużą ilością wiórów.
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów.
 • Zużyta, niepoprawnie zainstalowana albo niezainstalowana w ogóle szczotka do wiórów.
  Rozwiązanie: Wyreguluj albo wymień szczotkę.
 • Niewystarczająca ilość chłodziwa, spowodowana przez niewystarczającą objętość, częstość dolewania i/albo nieodpowiednią aplikację.
  Rozwiązanie: Sprawdź ilość chłodziwa przy pomocy refraktometru. Zagwarantuj wystarczające chłodzenie.

Nierównomierne zużycie albo rowki po bokach taśmy tnącej

Ślady zużycia widoczne przy rowkach po jednej stronie i blisko tylnej krawędzi po drugiej stronie taśmy.

img

Możliwa przyczyna:

 • Obluzowane boczne kostki prowadzące.
  Rozwiązanie: Wyreguluj boczne kostki prowadzące.
 • Wyszczerbione albo zepsute boczne kostki prowadzące.
  Rozwiązanie: Wymień boczne kostki prowadzące.
 • Taśma ociera się w jakimś miejscu o urządzenie.
  Rozwiązanie: Zajmij się konserwacją urządzenia.
 • Ramiona prowadzące otwarte na maksymalną szerokość.
  Rozwiązanie: Zawsze ustawiaj ramiona odpowiednio do wymiarów materiału.
 • Gromadzenie się wiórów w bocznych kostkach prowadzących.
  Rozwiązanie: Odpowiednio pozbywaj się wiórów.

Pękanie taśmy albo pęknięcia w rowkach między zębami

Źródło pęknięcia widać na płaskiej powierzchni pęknięcia.

img

Możliwa przyczyna:

 • Nadmierne „obciążenie wstępne” wspierającej kostki prowadzącej.
  Rozwiązanie: Patrz instrukcja urządzenia albo skontaktuj się w producentem urządzenia.
 • Nieodpowiedni naciąg taśmy.
  Rozwiązanie: Zalecany naciąg taśmy to 300N/mm2. Wyreguluj go przy pomocy tensometru.
 • Ramiona prowadzące otwarte na maksymalną szerokość.
  Rozwiązanie: Zawsze ustawiaj ramiona odpowiednio do wymiarów materiału.
 • Nieodpowiednie wyrównanie beam bar.
  Rozwiązanie: Skontaktuj się z producentem urządzenia.
 • Zbyt mocno dokręcone boczne kostki prowadzące.
  Rozwiązanie: Wyreguluj boczne kostki prowadzące.
 • Nadmierne zużycie zębów.
  Rozwiązanie: Taśma była tępa i przez to zbyt mocno obciążona. Wymień ją na nową.

Pęknięcie paska – łukowa szczerba

Pęknięcie zaczyna się w rowku między zębami i natychmiast skręca łukiem do środka taśmy.

img

Możliwa przyczyna:

 • Nadmierny nacisk o charakterze skręcającym.
  Rozwiązanie: Skontaktuj się w producentem urządzenia.
 • Ramiona prowadzące otwarte na szerokość powodującą nadmierne skręcenie się od koła do prowadnicy.
  Rozwiązanie: Zawsze ustawiaj ramiona odpowiednio do wymiarów materiału. Jeśli musisz skorzystać z maksymalnej szerokości, w miarę możliwości skorzystaj z maszyny o większej szerokości zacisku.
 • Ramiona prowadzące otwarte zbyt szeroko dla cięcia materiału o małym polu przekroju.
  Rozwiązanie: Zawsze ustawiaj ramiona odpowiednio do wymiarów materiału.
 • Nadmierne „obciążenie wstępne” wspierającej kostki prowadzącej.
  Rozwiązanie: Skontaktuj się w producentem urządzenia.

Pękanie taśmy albo pęknięcia od tylnej krawędzi

Pęknięcie powstaje na tylnej krawędzi taśmy. Początek pęknięcia widać po płaskim miejscu na powierzchni pęknięcia.

img

Możliwa przyczyna:

 • Nadmierne „obciążenie wstępne” prowadnicy wspierającej, co sprawia, że tylna krawędź blokuje materiał, a to z kolei skutkuje pęknięciem.
  Rozwiązanie: Wyreguluj bloczek dociskający albo skontaktuj się w producentem urządzenia.
 • Nieodpowiedni posuw.
  Rozwiązanie: Zmniejsz szybkość albo nacisk posuwu zgodnie z tabelą parametrów.
 • Nieodpowiednie ustawienie taśmy – jej tylna krawędź silnie ociera się o kołnierz koła. Powoduje to odkładanie się martenzytu (bardzo twardej warstwy), która prowadzi do pękania taśmy.
  Rozwiązanie: Wyreguluj wspierające kostki prowadzące i koło.
 • Zużyte albo wadliwe wspierające kostki prowadzące.
  Rozwiązanie: Wymień je.
 • Nieodpowiedni naciąg taśmy.
  Rozwiązanie: Zalecany naciąg taśmy to 300N/mm2. Wyreguluj go przy pomocy tensometru.
 • Wcięcia w tylnej krawędzi spowodowane uszkodzeniami
  Rozwiązanie: Ostrożnie obchodź się z taśmami. Unikaj ocierania się zębów jednej taśmy o tylną krawędź drugiej

Silne zużycie i/lub swaging na tylnej krawędzi taśmy

Silne uszkodzenia na tylnej krawędzi będą wyglądały jakby powierzchnia była wypolerowana albo jakby miała dodatkowe rowki. Może się też pojawić swaging w rogach.

img

Możliwa przyczyna:

 • Nieodpowiednia szybkość posuwu.
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów.
 • Nadmierne „obciążenie wstępne” prowadnicy wspierającej.
  Rozwiązanie: Rozwiązanie: Skontaktuj się w producentem urządzenia.
 • Nieodpowiednie ustawienie taśmy – jej tylna krawędź silnie ociera się o kołnierz koła.
  Rozwiązanie: Wyreguluj wspierające kostki prowadzące i koło.
 • Zużyte albo wadliwe wspierające kostki prowadzące.
  Rozwiązanie: Wymień je.

Pęknięcie tylnego spawu

img

Możliwa przyczyna:

 • Każdy czynnik powodujący pękanie taśmy może również wywoływać pęknięcie na spawie. Zwróć uwagę, że jest to najsłabsza część taśmy. Patrz też uwagi nr 11-13!

Używana taśma jest „wydłużona” na krawędzi zębów

„Wydłużenie” na krawędzi zębów jest terminem określającym wyprostowanie taśmy. Zęby wystają na zewnątrz łuku, kiedy taśma leży na płaskiej powierzchni.

img

Możliwa przyczyna:

 • Boczne kostki prowadzące są zbyt ciasno dokręcone – ocierają się w pobliżu rowków.
  Rozwiązanie: Wyreguluj boczne kostki prowadzące.
 • Nadmierne „obciążenie wstępne” – taśma mocno ociera się o wspierające kostki prowadzące.
  Rozwiązanie: Patrz instrukcja urządzenia albo skontaktuj się w producentem urządzenia.
 • Zużyte koła taśmy, co powoduje nierównomierny naciąg.
  Rozwiązanie: Skontaktuj się w producentem urządzenia.
 • Ramiona prowadzące otwarte na maksymalną szerokość.
  Rozwiązanie: Zawsze ustawiaj ramiona odpowiednio do wymiarów materiału.
 • Nadmierny posuw.
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów.

Używana taśma jest „skrócona” na krawędzi zębów

„Wydłużenie” na krawędzi zębów jest terminem określającym wyprostowanie taśmy. Zęby są wewnątrz łuku, kiedy taśma leży na płaskiej powierzchni.

img

Możliwa przyczyna:

 • Boczne kostki prowadzące są zbyt ciasno dokręcone – ocierają się w pobliżu tylnej krawędzi.
  Rozwiązanie: Wyreguluj boczne kostki prowadzące.
 • Zużyte koła taśmy, co powoduje nierównomierny naciąg.
  Rozwiązanie: Skontaktuj się w producentem urządzenia.
 • Ramiona prowadzące otwarte na maksymalną szerokość, za daleko od ciętego materiału.
  Rozwiązanie: Zawsze ustawiaj ramiona odpowiednio do wymiarów materiału.
 • Nadmierny posuw.
  Rozwiązanie: Patrz tabela parametrów.

Taśma jest skręcona

img

Możliwa przyczyna:

 • Nieodpowiedni naciąg taśmy.
  Rozwiązanie: Zalecany naciąg taśmy to 300N/mm2. Wyreguluj go przy pomocy tensometru.
 • Rozwiązanie: Patrz powyżej.
 • Zbyt mały promień cięcia.
  Rozwiązanie: Sprawdź w tabeli maksymalny promień cięcia dla danej szerokości taśmy.

Pęknięta taśma skręca się

img

Możliwa przyczyna:

 • Nieodpowiedni naciąg taśmy.
  Rozwiązanie: Zalecany naciąg taśmy to 300N/mm2. Wyreguluj go przy pomocy tensometru.
 • Którakolwiek z przyczyn w punktach 16 i 17.
  Rozwiązanie: Patrz powyżej.
 • Zbyt mały promień cięcia.
  Rozwiązanie: Rozwiązanie: Sprawdź w tabeli maksymalny promień cięcia dla danej szerokości taśmy.

Wyłączny dystrybutor na rynek polski: