PL

Procedura postępowania z piłą nową w fazie wstępnej

Przy rozpoczęciu pracy nową piłą taśmową konieczne jest jej dotarcie. Prawidłowo przeprowadzone docieranie powoduje wydłużenie jej żywotności o ok. 50 %. Nowa piła posiada ostre i na nierównej wysokości naroża ostrzy. Aby zapobiec wyłamaniom ostrzy niezbędne jest wyrównanie wierzchołków i ich zeszlifowanie do mikroskopijnego łuku.

Proces docierania piły taśmowej:

  • Ustaw prędkość piły taśmowej zalecaną dla ciętego materiału (patrz tabela „Dobór prędkości piły taśmowej”)
  • Zmniejsz posuw na przecinarce do 50 % normalnego posuwu.
  • Tnij przy zredukowanym posuwie 20 min.
  • Po 20 minutach cięcia stopniowo zwiększaj posuw, aż do osiągnięcia normalnego czasu przecinania.

Cały proces docieranie powinien trwać ok. 30 min. (ok. 300 cm2 przeciętego materiału).

Nowa piła powinna być użytkowana przez krótki czas przy zmniejszonej prędkości taśmy i zmniejszonym posuwie. W okresie docierania piła powinna być użytkowana z uwzględnieniem redukcji prędkości taśmy do 70% i posuwu do 50%. Po przecięciu ok. 500 cm² materiału parametry mogą być stopniowo zwiększane do uzyskania maksimum.

Następujące czynniki znacząco wpływają na żywotność taśmy oraz uzyskanie optymalnych wyników pracy:

  • Dobór chłodziwa i smarowania
  • Szczotka do wiórów
  • Naciąg taśmy (zalecany 300 N/mm²)

Naciąg piły taśmowej:
Bardzo ważnym parametrem jest naciąg pracującej piły.
Wartością optymalną jest 300 N/mm2 (MPa).
Nieprawidłowe wartości mogą powodować: nieprostoliniowe cięcie, wibracje, pękanie piły lub ślizganie się piły i spadanie z kół napędowych. Do ustawiania i sprawdzenia naciągu służy Tensometr.

Prędkość i posuw piły taśmowej:
Podstawowymi parametrami obróbczymi procesu cięcia jest prędkość i posuw piły.
Dobór tych parametrów przeprowadzamy głównie w oparciu o obserwację występowania wibracji.

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • Używaj gogli ochronnych
  • Używaj rękawic ochronnych
  • Używaj obuwia ochronnego

Wyłączny dystrybutor na rynek polski: