PL

Kształt oraz rozwarcie zębów w piłach taśmowych

Kształt i rozwarcie zębów w piłach taśmowych firmy Robert Röntgen Metallsägen

Kształt zębów

Zęby standardowe (N)
Ząb standardowy posiada kąt natarcia 0°. Taśmy wyposażone w tego typu ząb przeznaczone są do przecinania materiałów o wysokiej zawartości węgla (jak odlewy), materiałów o niewielkich przekrojach oraz profili i rur cienkościennych.
Zęby typu hak (H)
Ząb typu hak posiada dodatni kąt natarcia 10°. Taśma wyposażona w taki ząb przeznaczona jest do przecinania materiałów litych, rur i profili o grubych ściankach i materiałów wysokostopowych.
Zęby typu RP (RP)
Ząb typu RP posiada dodatni kąt natarcia 16°. Z powodu swojej agresywnej charakterystyki pracy przeznaczony jest do przecinania materiałów wysokostopowych, stopów egzotycznych oraz metali nieżelaznych.
Zęby typu Master (M)
Zęby typu Master oparte są na technologii „triple chip” uznawanej za najbardziej wydajną w przemyśle metalowym. Aby sprostać wymogom stawianym przez szeroką gamę trudnoobrabialnych stali oraz stopów egzotycznych zęby typu Master dostępne są zarówno z kątem natarcia 10° jaki 16°.

Rozwarcie zębów pił taśmowych

Rozwarcie standardowe
Zęby rozwarte są w trzech grupach: w lewo, w prawo i prosto. Rozwarcie standardowe jest najbardziej popularne.
Rozwarcie kombinowane (grupowe)
Zęby rozwarte są w lewo i w prawo grupami po 5 lub 7 z uwzględnieniem jednego zęba prostego w każdej grupie. Rozwarcie kombinowane jest najczęściej stosowane równolegle z podziałką kombinowaną. Liczba zębów w grupach uzależniona jest od charakterystyki powtarzalnego wzoru podziałki kombinowanej.
Rozwarcie parami
Charakteryzuje się ono tym, że zęby rozwarte są parami w lewo i w prawo po czym następuje sekwencja 5 zębów ustawionych prosto. Najmniej popularna – stosuje się głównie do materiałów nieżelaznych.
Rozwarcie falowe
Rozwarcie falowe stosuje się w przypadku bardzo drobnej podziałki, gdzie nie jest możliwe rozwarcie każdego zęba indywidualnie. Rozwarcie prowadzone jest przez całą długość taśmy z lewej strony na prawą.

Wyłączny dystrybutor na rynek polski: